Połączenie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ z Małopolskim Biurem Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu

        Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2009 roku, z dniem 31 grudnia 2009 roku dokonało się połączenie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z Małopolskim Biurem Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu. W wyniku przekształcenia, dotychczasowe zadanie łączonych instytucji realizować będzie wojewódzka samorządowa instytucja kultury pn. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, w której utworzony został oddział pn. "Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria NA BURSZTYNOWYM SZLAKU". Docelowo oddział znajdzie swoje miejsce w budowanym obok MCK SOKÓŁ nowym obiekcie.

        W wyniku połączenia MCK SOKÓŁ prowadzi w chwili obecnej cztery salony wystawiennicze:

  • Galeria SOKÓŁ - ul. Długosza 3, Nowy Sącz,
  • Biuro Wystaw Artystycznych - ul. Szwedzka 2, Nowy Sącz,
  • Akademicka Galeria Sztuki w Wyższej Szkole Biznesu NLU - ul. Zielona 27, Nowy Sącz,
  • Galeria "Jatki" w Nowym Targu - ul. Kościuszki 4.
Aktualne informacje o wystawach na stronie www.mcksokol.pl


O NAS

        Dawne Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, a obecnie Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria NA BURSZTYNOWYM SZLAKU, oddział MCK SOKÓŁ (ul. Szwedzka 2), jest kontynuatorem działalności wystawienniczej delegatury Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie, które od 1949 roku prowadziło działalność w Nowym Sączu nie posiadając jednak stałego lokalu ekspozycyjnego. Oparciem dla tej działalności był aktywnie działający od 1945 r. Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków. W roku 1957 władze miasta przekazały dla celów wystawienniczych lokal przy ulicy Jagiellońskiej 34. Opiekę nad powstałą Galerią przejęła delegatura Biura Wystaw Artystycznych w Krakowie. W 1977 r. po utworzeniu w Nowym Sączu siedziby województwa, delegatura została przemianowana na samodzielne Biuro Wystaw Artystycznych. Po modernizacji Salon wystawienniczy BWA mieścił się do roku 1991 przy ulicy Jagiellońskiej 34. Obecnie rolę tę pełni lokal przy ulicy Szwedzkiej 2. W 1999 r. nazwa została zmieniona na Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, a Biuro stało się instytucją kultury podległą Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie.
        Ciągłość polityki kulturalnej d. MBWA, a obecnie oddziału MCK SOKÓŁ, pomimo zmian administracyjnych i lokalowych, zapewnia osoba dyrektora Krzysztofa Kulisia - artysty plastyka, który kieruje tą instytucją od 1973 r.
        BWA organizuje WYSTAWY polskie i zagraniczne. Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zorganizowanych zostało kilkaset wystaw zbiorowych i indywidualnych wybitnych artystów m.in.Stanisława Baja, Bolesława Barbackiego, Stanisława Batrucha, Grzegorza Bednarskiego, Vico Calabro, Jerzego Dudy-Gracza, Andrzeja Dudzińskiego, Anny Güntner, Józefa Hałasa, Edwarda Hartwiga, Jerzego Jędrysiaka, Zbigniewa Kowalewskiego, Wincentego Kućmy, Włodzimierza Kunza, Stanisława Kuskowskiego, Ericha Lessinga, Zbysława M.Maciejewskiego, Franciszaka Maśluszczaka, Kazimierza Mikulskiego, Romualda Oramusa, Stanisława Puchalika, Marii Ritter, Stanisława Rodzińskiego, Allana Rzepki, Jana Sawki, Janusza Stannego, Jerzego świecimskiego, Jana Tarasina, Rolanda Topora, Arkadiusza Walocha. Do najciekawszych należy niewątpliwie jedna z pierwszych w Polsce wystaw twórczości Józefa Czapskiego zorganizowana w 1991 r.
        BWA posiada zbiory sztuki współczesnej, które powstawały w oparciu o zakupy z prezentowanych wystaw. Obecnie kolekcja nie jest sukcesywnie wzbogacana z powodu braku środków na ten cel. Biuro Wystaw Artystycznych jest organizatorem i twórcą międzynarodowego BIENNALE PASTELI. Ważną rolę w pracy jednostki spełnia EDUKACJA prowadzona wśród młodzieży. WYDAWNICTWA dokumentują prezentowane wystawy oraz organizację imprez. Organizowane są też PLENERY i warsztaty twórcze.