EDUKACJA

Celem działalności Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych jest wychowywanie i edukacja kulturalna aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej poprzez prezentację i propagowanie współczesnej twórczości plastycznej, fotograficznej oraz inne działania wizualne i multimedialne. Dlatego też współdziałamy z państwowymi, samorządowymi oraz społecznymi jednostkami organizacyjnymi, a także z osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy.

 • warsztaty plastyczne
 • konkursy
 • plenery
 • wykłady
 • prelekcje
 • spotkania autorskie
 • koncerty jazzowe
 • bluesowe
 • recitale
 • wieczory poezji
 • spektakle
 • monodramy
KLUB SZTUKI MBWA wspólnie z Oddziałem Sądeckiego Stowarzyszenia Architektów Polskich propaguje i organizuje szereg form obcowania ze sztuką.
Ta wielopłaszczyznowa działalność ma edukować kulturalnie - kształtować młodego odbiorcę kultury masowej i wyrabiać jego gust artystyczny poprzez: