BIENNALE PASTELI / Biennial of Pastels
Biuro Organizacyjne Biennale / Ogranizing office
Ewa Rams - kurator
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Szwedzka 2,
33-300 Nowy Sącz
tel. (+48-18) 443-85-10, fax. (+48-18) 442-01-55
e-mail: e.rams@mcksokol.pl
strona internetowa: www.biennalepasteli.mnet.pl